Bejelentkezés vagy Regisztráció

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Amanda Invest Kft. (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett KivelCsinaltassam.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban Honlap) és azon elérhető szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) üzemeltetése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az adatvédelmi nyilatkozatot Üzemeltető magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével az oldal szolgáltatásait igénybe vevők (továbbiakban Felhasználók) elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. A nyilatkozat folyamatosan elérhető a Honlap "Adatvédelem" oldalán.

2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető. Elérhetősége: Amanda Invest Kft. 6120 Kiskunmajsa, Deák F. u. 2., e-mailcím:

Az adatok tárolása magyarországi tárhelszolgáltató cég szerverein történik.

A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogcíme az érintettek önkéntes hozzájárulása.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

3.1 A Honlap szolgáltatásának igénybevétele regisztrációhoz, ennek keretében személyes adatok megadásához kötött. Kizárólag olyan adatok megadása szükséges a regisztráció során, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek.

3.2 Üzemeltető a következő, a Felhasználók által önkéntesen megadott adatokat kezeli és tárolja:

3.3 A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések elsődleges célja a Szolgáltatás nyújtása.

3.4 Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait kizárólag a velük történő kommunikációra (melybe a szolgáltatás használatához kapcsolódó információkon kívül egyéb, harmadik személyek üzenetét tartalmazó információk továbbítása is beletartozik), illetve anonimizált módon kimutatások készítésére használja fel.

3.5 Üzemeltető az adatokat addig tárolja, amíg a felhasználó regisztrációja érvényes. A regisztrációt Üzemeltető a felhasználó írásos kérésére megszünteti a kérés átvételétől számított 5 munkanapon belül.

4. Adatok továbbítása, felhasználók felelőssége

4.1 Üzemeltető kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával adhatja ki 3. személynek az adatokat.

4.2 A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységet. Ezért javasoljuk, hogy a Felhasználók tartsák titokban jelszavukat.

5. Jogorvoslat, hozzájárulás visszavonása

5.1 A Felhasználók tárolt adataikat bármikor lekérdezhetik, azok módosítását kérhetik, valamint írásban, indoklás nélkül kérhetik adataik törlését is.

5.2 Amennyiben a Felhasználók szerint Üzemeltető az adatkezeléssel kapcsolatban jogsértést követett el, jogorvoslati igényükkel polgári bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak. További információkat a Hatóság honlapján (www.naih.hu) találhatnak.

6. A Nyilatkozat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Honlap "Adatvédelem" oldalán.Érvényes 2012.06.15-től visszavonásig