Bejelentkezés vagy Regisztráció

Felhasználási feltételek

Kérjük, alaposan olvassa át az itt következő Felhasználási feltételeket.
Az Amanda Invest Kft. (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett www.kivelcsináltassam.hu weboldal (továbbiakban: Oldal) használatával Ön elfogadja a következő felhasználási feltételeket. Amennyiben nem ért egyet ezekkel, kérjük ne használja az Oldal szolgáltatásait.

1. Az Oldal szolgáltatása

1.1 A www.kivelcsináltassam.hu oldal célja, hogy összekösse a különböző építőipari, lakásfelújítással kapcsolatos, vagy egyéb ház körüli munkák elvégzésére szakembert kereső megbízókat és az e munkák elvégzésére szakosodott szakembereket.

1.2 Az Oldalon a megbízók ajánlatkéréseket adhatnak fel, amelyekre a szakemberek árajánlatokat adhatnak, amelyek közül a megbízó a neki szimpatikusat kiválasztva kerül összeköttetésbe a szakemberrel. Az Oldal tehát közvetítési szolgáltatást végez.

1.3 A Gyorsszerviz menüpontban található kereső funkció célja, hogy az azonnali segítséget igénylő szervizelési feladatokat végző szakembereket is könnyen és egyszerűen megtalálhassák az Oldal felhasználói.

2. Regisztráció

2.1 Az oldalon szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció önkéntes.

2.2 A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető elsősorban a szolgáltatás nyújtásához használja fel, valamint alkalmanként a szolgáltatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó kereskedelmi vagy reklámcélú üzeneteket küld a regisztrált felhasználók által megadott emailcímekre.

2.3 A regisztráció során Üzemeltető tudomására jutott adatokat, így különösen a személyes adatokat Üzemeltető harmadik fél számára nem adja ki a regisztrált felhasználók hozzájárulása nélkül, és az adatokat az Adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően kezeli.

2.4 A Felhasználók kötelesek valós adatokat megadni a regisztráció során, és adataik változása esetén azokat frissíteni. A regisztráció során megadott felhasználónevet és a hozzá tartozó jelszót a Felhasználók kötelesek titokban tartani.

2.5 A Felhasználók regisztrációjuk során kötelesek olyan valódi e-mailcímet megadni, amelyet rendszeresen ellenőriznek, és amelyhez illetéktelen harmadik személy nem fér hozzá.

2.6 A regisztráció típusa kétféle lehet:

2.7 A Gyorsszerviz-keresőbe a szakemberek külön regisztrálhatnak, ez a lista független az ajánlatkérő felületre történő regisztrációtól. A Gyorsszerviz-keresőbe történő regisztrációhoz kérjük írjon emailt a mesterek@kivelcsinaltassam.hu emailcímre.

3. Ajánlatkérés feladása

3.1 Ajánlatkérést feladhat bármely regisztrált felhasználó.

3.2 Az ajánlatkérés feladása során kötelező minden adat megadása, és az Ajánlatkérőknek törekedniük kell arra, hogy a "Részletes leírás" mezőben a lehető legtöbb információt megadják, amivel az adott munkára ajánlatot tehetnek az Ajánlattevők.

3.3 Az ajánlatkérés során szigorúan tilos mindennemű kapcsolatfelvételre alkalmas adat megadása. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a feladott ajánlatkéréseket ellenőrizze, azokat szükség esetén módosítsa (az elérhetőségre vonatkozó információkat törölje, esetleges elütéseket, helyesírási hibákat korrigálja), vagy törölje. Amennyiben az ajánlatkérés nem fogadható el, erről Üzemeltető az Ajánlatkérőt e-mail üzenetben értesíti, megjelölve a hiba okát. Az Ajánlatkérő ezután a hibát kijavítva újra feladhatja ajánlatkérését.

4. Üzenetváltások

4.1 A feladott ajánlatkérések között a Kivitelezőként regisztrált felhasználók kiválaszthatják az őket érdeklő megbízásokat és azokkal kapcsolatban - amennyiben a megadott információ nem elegendő számukra az ajánlattételhez - kérdéseket tehetnek fel az Ajánlatkérőnek, amely kérdésekre az Ajánlattevő válaszolhat.

4.2 Az ilyen üzenetváltásokat minden regisztrált Kivitelező láthatja, így elkerülhető, hogy ugyanazt a kérdést többen is feltegyék az Ajánlatkérőnek.

4.3 Az ilyen üzenetekben mindkét fél számára tilos mindennemű kapcsolatfelvételre alkalmas adat megadása. Üzemeltető fenntartja magának a jogot az üzenetek ellenőrzésére, azok esetleges módosítására vagy törlésére.

5. Ajánlattétel

5.1 A Kivitelezőként regisztrált felhasználók az ajánlatkérésekre árajánlatot tehetnek. Ehhez szöveges megjegyzést is fűzhetnek, amelynek a későbbi félreértések elkerülése érdekében pontosító adatokat kell tartalmaznia.

5.2 Az ajánlathoz fűzött megjegyzések sem tartalmazhatnak elérhetőségre vonatkozó, kapcsolatfelvételre alkalmas adatokat. Az ilyen ajánlatokat Üzemeltető módosítja, vagy törli.

5.3 Az ajánlat összegének a teljes munkára vonatkozó, bruttó összeget kell tartalmaznia, azt az összeget, amit a későbbiekben a Kivitelező a Megbízótól a munka elvégzésekor fizettet. Tilos olyan árajánlatot adni, amely további információk megadásától függ (pl. négyzetméterenkénti ár), ebben az esetben a hiányzó információt az üzenetváltás során kell tisztázni.

5.4 Az így megadott ajánlat a Ptk szabályai szerint ajánlati kötöttséget idéz elő. Az Ajánlattevő az ajánlat megtételétől számított 30 napig köteles az ajánlatát fenntartani.

5.5 Ajánlattevők kötelezik magukat, hogy amennyiben egy Ajánlatkérésre árajánlatot adnak, és azt az Ajánlatkérő elfogadja, akkor Üzemeltető részére megfizetik a mindenkor érvényes díjszabás szerinti közvetítési díjat.

6. Ajánlat elfogadása

6.1 Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok közül bármikor, bármelyiket elfogadhatja.

6.2 Az Ajánlatkérő nem köteles megvárni azt a dátumot, amit az ajánlatkérés feladásakor az "Ajánlatkérés érvényessége" mezőben megadott.

6.3 Az Ajánlatkérő nem köteles a legolcsóbb ajánlatot elfogadni, szabadon dönthet, hogy a beérkezett árajánlatok közül melyiket fogadja el, és úgy is dönthet, hogy egyik ajánlatot sem fogadja el, amennyiben nem érkezett számára megfelelő ajánlat.

6.4 Amennyiben az Ajánlatkérő elfogadja valamelyik beérkezett ajánlatot, az adott munka lejártnak minősül, és arra a továbbiakban ajánlat nem adható.

7. Az ajánlat elfogadásának következményei

7.1 Az ajánlat elfogadását követően 24 órán belül az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő megkapják egymás elérhetőségeit.

7.2 Üzemeltető az elfogadott ajánlatok után számlázza ki a nyertes Ajánlattevőnek a közvetítési díjat. Ajánlattevőként regisztrált felhasználók elfogadják, hogy Üzemeltető a díj kiszámlázására jogosult.

7.3 Amennyiben az Ajánlatkérő tévesen fogadott el egy ajánlatot, annak módosítását 24 órán belül, de legkésőbb addig kérheti, amíg a Kivitelező elérhetőségét nem küldtük el. Az elérhetőségek elküldése után az elfogadott ajánlat visszavonására nincs lehetőség.

8. Az Oldal szolgáltatásának költségei

8.1 Az Oldal minden látogató számára ingyenesen látogatható, regisztráció nélkül.

8.2 Az Oldal közvetítő szolgáltatása regisztrációhoz kötött. A regisztráció díjtalan.

8.3 A közvetítő szolgáltatás igénybevétele az Ajánlatkérők számára ingyenes, tőlük az oldal használatával kapcsolatban Üzemeltető semminemű ellentételezésre nem tart igényt.

8.4 A közvetítő szolgáltatás igénybevétele az Ajánlattevők számára abban az esetben jár díjfizetési kötelezettséggel, amennyiben sikeresen elnyertek egy adott megbízást, azaz az ajánlatkérő kiválasztotta az ő ajánlatukat mint nyertes ajánlatot. Az elnyert megbízások után az Üzemeltető a mindenkori díjszabásban megadott jutalékot számítja fel az Ajánlattevőknek, akik ennek Üzemeltető számára való megfizetését elfogadják, kötelezik magukat arra. A díjszabás elérhető a Hogyan működik oldalon.

8.5 Amennyiben a kiszámlázott közvetítési díjat a nyertes Ajánlattevő a számlán megadott fizetési határidőig nem fizeti meg Üzemeltetőnek, akkor Üzemeltető a fizetési felszólítás esetleges további költségeit és késedelmi kamatot számíthat fel.

8.6 A Gyorsszerviz-kereső szolgáltatás használata a megbízók részére ingyenes, regisztráció nélkül is használható, böngészhető.

8.7 A Gyorsszerviz-kereső szolgáltatás adatbázisában való szereplés a szakemberek számára a bevezető időszakban (2013.05.31-ig) ingyenes, ezt követően az Üzemeltető döntése alapján előfizetéses konstrukcióban működik, melynek díja a későbbiekben kerül meghatározásra. Üzemeltető a listában szereplő szakemberektől mindaddig nem követel semmilyen havidíjat, amíg erről külön szerződést nem kötnek.

9. A szakemberek értékelése

9.1 Az Oldalon keresztül létrejött megbízások után a megbízó értékelheti a munkát elvégző szakembert. Ez az értékelés a továbbiakban megjelenik a szakember ajánlattételeiben, ezzel elősegítve a megbízóknak a szakemberek kiválasztását.

9.2 Az értékelést kizárólag az a felhasználó adhatja, aki korábban kiválasztott egy szakembert egy adott munka elvégzésére, és kizárólag azt a szakembert értékelheti, akit kiválasztott a munka elvégzésére. Az értékelést adó felhasználó kötelezi magát arra, hogy a valóságnak megfelelő értékelést adjon.

10. Felelősség kizárása

10.1 Üzemeltető kizárólag mint közvetítő jár el, és független mind a megbízóktól, mind a kivitelezőktől. Üzemeltető így semmilyen módon nem szereplője a két fél között létrejött megbízásoknak, azokkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal, Üzemeltető felé a felhasználók semmilyen igényt nem támaszthatnak.

10.2 Üzemeltető az Oldal használatával kapcsolatban minden felelősséget kizár, az Oldal használatából eredően a felhasználók semmilyen igényt nem támaszthatnak Üzemeltetővel szemben.

10.3 Különösen nem vállal felelősséget Üzemeltető az Oldal szolgáltatásának igénybevétele eredményeként létrejött munkáknak a nyertes Kivitelező általi elvégzésével, azok minőségével, a Kivitelező bármely tevékenységével kapcsolatban.

10.4 Üzemeltető nem felelős az Oldal használata során létrejött megállapodások teljesüléséért, a regisztrált Kivitelezők semmilyen igényt nem támaszthatnak Üzemeltető felé akkor sem, ha végül a Megrendelő visszalép a megbízástól.

10.5 Az ajánlatkérések, ajánlattételek és az üzenetváltások tartalmáért Üzemeltető nem felelős, azokért kizárólag azok feladói a felelősök mint az adott tartalmak előállítói.

10.6 Jelen Felhasználási feltételek 10.1-10.4 pontjai az Oldal Gyorsszerviz-kereső szolgáltatására, annak igénybevételére is vonatkoznak.

11. A Felhasználási feltételek változása

11.1 Jelen felhasználási feltételeket az Oldal felhasználói elfogadják, rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

11.2 A Felhasználókra a regisztrációjukkor érvényes felhasználási feltételek vonatkoznak.

11.3 Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a mindenkori felhasználási feltételeket. A változásokról Üzemeltető a Felhasználókat e-mail üzenet formájában értesíti, és azok az értesítéstől számított egy hét múlva lépnek életbe.

11.4 Amennyiben bármely Felhasználó nem ért egyet a megváltozott Felhasználási feltételekkel, írásban kérheti regisztrációjának törlését, melyet Üzemeltető haladéktalanul megtesz.Érvényes 2012.06.15-től visszavonásig.